Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ДО 30.07.2021 Г. В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. СРЕДЕЦ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2021/2022 Г. НА ЛИЦА, С ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СРЕДЕЦ И ОТГОВАРЯЩИ НА СЛЕДНИТЕ КРИТЕРИИ:

- ВСИЧКИ ИНВАЛИДИ І И ІІ ГРУПИ - БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ НА ДОХОДА;

- ЛИЦА НАД 65 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЕНСИОННО РЕШЕНИЕ - БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ НА ДОХОДА.

ЦЕНАТА НА М3 Е 40.00 (ЧЕТИРИДЕСЕТ ЛВ.) ЛЕВА.

Споделяне: