Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001

„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

В ОБЩИНА СРЕДЕЦ"

Във връзка с поети ангажименти по осъществяване на 6 месечна проверка за продължаваща принадлежност на обслужваните потребители, съгласно Договор № BG05FMOP001-5.001-0189 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Средец“, операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Община Средец уведомява потребителите на услугата „Топъл обяд”, че след извършена проверка и получен отговор от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Бургас, поради висок доход /над 369,00лв./ отпадат следните потребители, считано от 28.06.2021 год.:

 1. Гергина Стоянова Желева
 2. Невена Жекова Панайотова
 3. Иванка Тодорова Иванова
 4. Стоя Тодорова Атанасова
 5. Мария Тончева Райкова
 6. Ангелина Жекова Пехливанова
 7. Екатерина Георгиева Джунджурова
 8. Станка Минкова Вълканова
 9. Стефка Антонова Андреева
 10. Ирина Димова Димитрова
 11. Иванка Ганчева Чернева
 12. Жечка Иванова Тонева
 13. Яна Енчева Миглашева
 14. Султана Димитрова Богданова
 15. Мара Стоянова Дъчева
 16. Стоянка Тодорова Петрова
 17. Станка Вълчева Джеджева
 18. Дина Димитрова Бирбочукова
 19. Иванка Петрова Бурова
 20. Станка Николова Делева
 21. Вела Георгиева Сакинова
 22. Койна Димитрова Арабова
 23. Тодорка Бонева Желева
 24. Ивана Георгиева Апостолова
 25. Вълка Стоянова Панделеева
 26. Златка Илиева Мандалова
 27. Стоян Димитров Недялков
 28. Ангелина Василева Боянова
 29. Кера Георгиева Динева
 30. Злата Павлова Иванова
 31. Влайка Димитрова Кючукова
 32. Бойка Вълкова Белчева
 33. Станка Петрова Нанева
 34. Стана Тодорова Стойчева

До запълване капацитета на услугата „Топъл обяд“ с максималния брой потребители /70/, договори за предоставяне на услугата ще се сключат с всички кандидати, които отговарят на критериите и изискванията за ползване на услугата и попадат в определените целеви групи от „Списък с чакащи потребители“, а именно:

1. Продан Георгиев Вълчев

2. Златка Стоянова Николова

3. Тонка Неделчева Радева

4. Стоянка Нейчева Костадинова

5. Живка Тодорова Димова

6. Дина Стойкова Атанасова

7. Иван Стойков Ангелов

8. Иван Атанасов Янков

9. Иван Тодоров Атанасов

10. Руска Илиева Иванова

11. Станка Иванова Иванова

12. Янко Георгиев Десполов

13. Събка Йорданова Десполова

14. Станчо Костадинов Гюзев

15. Димитринка Янкова Карайотова

16. Елена Тодорова Стоянова

17. Зюмбюла Асенова Каракачанова

18. Нено Петков Атанасов

19. Желязка Минчева Стефанова

20. Тодорка Иванова Иванова

21. Мира Карамфилова Иванова

22. Димитър Стефанов Иванов

23. Стоян Георгиев Иринкин

24. Кера Иванова Иринкина

25. Донка Проданова Тонева

26. Донка Дафинова Иванова

27. Мария Кирова Ангелова

28. Атанас Димитров Ангелов

29. Минка Йорданова Иванова

30. Стоян Иванов Тумбов

31. Киро Янков Кочев

32. Гинка Кирова Цъцарова

33. Йовчо Тодоров Стоянов

34. Георги Христов Чернев

Споделяне: