Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа

за длъжност Домашен помощник и допуснати до интервю,

по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”

  1. Златка Михайлова Огнянова
  2. Стоянка Йорданова Узунова
  3. Величка Стефанова Цолова

Интервюто с допуснатите кандидати за длъжността Домашен помощник ще се проведе на 24.04.2023г. от 10,00 часа в сградата на Община Средец, етаж партерен, Зала № 1.

Споделяне: