Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа за длъжност Рехабилитатор и допуснати до интервю,

по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”

  1. Иван Евгеньевич Филипов

Интервюто с допуснатите кандидати за длъжността Рехабилитатор ще се проведе на 13.11.2023г. от 10,00 часа в гр. Средец, ул. Братя Миладинови» № 4, етаж ІІ.

Споделяне: