Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Уважаеми дами и господа,

Общинската преброителна комисия за община Средец, област Бургас, съвместно с ТСБ - Югоизток организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Бургас.

Обученията ще се проведат, както следва:

  1. Зала №1 община Средец- гр. Средец, пл. България №8

№ по ред

Дата

Начален час

Обучение за 30 човека по обявения и публикуван на сайта на Община Средец и в сградата на Община Средец списък (30 човека), или не повече от 30% от капацитета на залата от 100 места

1

25.08.2021 г.

10:00

От № 1 до № 30

2

26.08.2021 г.

10:00

От № 31 до № 60

3

27.08.2021 г.

10:00

От № 61 до № 91

Преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

За Преброяване 2021 можете да получите допълнителна информация, като посетите сайта https://census2021.bg/.

Само с преминалите обучение лица ще бъде сключен граждански договор.

Споделяне: