Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Във връзка с изискванията на Закона за движението по пътищата и Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Средец, общинска администрация уведомява всички собственици на пътни превозни средства с животинска тяга, в срок до 15.04.2024 г. да входират Заявление за регистрация на ППС с животинска тяга, в център за административно и информационно обслужване – Партер, стая № 9 /Деловодство/.


След подаване на заявление, ще бъде издаван регистрационен талон и поставени регистрационни номера на двете канати на превозното средство.

На собствениците без регистрационни номера ще бъде налагана глоба в размер до 300 лв., на основание чл.62, ал.1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Средец.

Споделяне: