Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

Списък на лицата, подали заявление за работа

за длъжност Домашен помощник и допуснати до интервю,

по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C02 „Грижа в дома в община Средец”

  1. Генка Иванова Маджарова

Интервюто с допуснатите кандидати за длъжността Домашен помощник ще се проведе на 24.04.2024г. от 10,00 часа в сградата на Община Средец, етаж партерен, Зала № 1.

image.png

Споделяне: