Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

Списък на неявилите се на интервю кандидати

за длъжност Домашен помощник

по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C02 „Грижа в дома в община Средец”

  1. Генка Иванова Маджарова

image.png

Споделяне: