Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТРАНСПОРТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН ОТ ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Във връзка с Решение № 3326-ЕП/НС от 20.05.2024 г. на ЦИК, общинска администрация Средец уведомява гражданите на община Средец:

За гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването е определена изборна секция № 02-06-00-001, находяща се на ул. „Васил Коларов“ № 28, гр. Средец. При изразено тяхно желание да гласуват в изборния ден е осигурен транспорт.

Заявки за ползване на транспорт за гласуване в изборите за членове на европейски парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г. в община Средец могат да се подават в деловодството на община Средец, с адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, на телефон 05551/6996 и мобилен 0888310901 – от 05.06.2024 г. до 08.06.2024 г. от 9:00 ч. до 16:30 ч.

Заявки за ползване на транспорт за гласуване в изборния ден могат да се подават на телефон 05551/ 6993 и на мобилен телефон 0876421057 от 9:00 ч. до 18:30 ч.

Споделяне: