Общинска администрация Средец / Република България

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Община Средец уведомява всички заинтересовани лица, че с оглед разпоредбата на чл. 36, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и същият желае да гласува по настоящ адрес, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 25.05.2024 г. включително.

Искането се прави чрез писмено заявление Приложение № 26-ЕП и Приложение № 27-НС до кмета на общината, кметството или до кметския наместник по настоящ адрес или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството https://regna.grao.bg/.

За вписването в списъка по настоящ адрес, на избирателят НЕ се издава документ, удостоверяващ това обстоятелство.

В изборния ден, избирателят който е заявил вписването, следва да фигурира в избирателния списък на съответната избирателна секция по настоящия му адрес и да гласува единствено с представен документ за самоличност.

Споделяне: