Общинска администрация Средец / Република България

Обявяване на Ден на траур на 26.08.2022 г. в област Бургас

Заповед № РД-10-224 Бургас,25.08. 2022 год.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, с цел отдаване на последна почит по повод трагичната смърт на двама от най-смелите полицаи на ОДМВР-Бургас, младши инспектор - старши полицай в група "Охрана на обществения ред" в сектор "Охранителна полиция" в Първо РУ - Бургас Йордан Илиев и старши полицай Атанас Градев - униформените, които изпълняваха до последен дъх дълга си към пагона ,

ЗАПОВЯДВАМ:

ОБЯВЯВАМ 26 август (петък) 2022 г. за ден на траур на територията на област Бургас в памет на геройски загиналите униформени полицаи от Първо РПУ- Бургас Йордан Илиев и Атанас Градев.

На територията на област Бургас националните и общински знамена, да бъдат свалени наполовина.

Забранявам провеждането на публични тържества и радостни ритуали през траурния ден.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на жителите и гостите на област Бургас, на кметовете на общини и на кметски наместници, директорите, началниците и управителите на учебни заведения, на учреждения, на институции, читалища и дружества, както и на собствениците и управителите на търговски обекти чрез публикуване в официалния сайт на Областна администрация Бургас.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

ПРОФ.Д.Н. МАРИЯ НЕЙКОВА

Областен управител на област Бургас

Споделяне: