СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Община Средец уведомява всички заинтересовани лица, че с оглед разпоредбата на чл. 36, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и същият желае да гласува по настоящ адрес, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не ...

повече
Съобщение

Съобщение

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че на 26.05.2024 г. във връзка с провеждането на Национален Странджанско-тракийски събор „Фолклорен венец Божура”, Община Средец осигурява безплатен превоз за жителите и гостите на града с фирма „Диана 98” ЕООД от гр.Средец до ...

повече
Съобщение

Съобщение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 Списък на класираните кандидати след проведено интервю по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C02 „Грижа ...

повече
Заповед № 584 / 8.05.2024 г.

Заповед № 584 / 8.05.2024 г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № РД 11-1019/17.04.2024 г. на Министър на земеделието и храните, и Наредба № ДВ-103 от 21.08.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците, ...

повече
Съобщение

Съобщение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ Списък на лицата, подали заявление за работа за длъжност Домашен помощник и допуснати до ...

повече
Обявление

Обявление

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ Община Средец в качеството си на бенефициент по проект:

повече
Съобщение

Съобщение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ Списък на неявилите се на интервю кандидати ...

повече
Съобщение

Съобщение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ Списък на лицата, подали заявление за работа за длъжност Домашен помощник ...

повече
Обявление

Обявление

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ Община Средец в качеството си на бенефициент по проект: BG05SFPR002-2.001-0170-C02

повече
Съобщение за проведена конференция по проект  „Грижа в дома в община Средец“

Съобщение за проведена конференция по проект „Грижа в дома в община Средец“

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ На 11.04.2024 год. в сградата на СУ „Асистентска подкрепа“ се проведе конференция по Проект BG05SFPR002-2.001-0170-C02 ...

повече