Съобщение

Съобщение

От 15.12.2022 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Загорци община Средец стартира проект по КП 33.21-2022 „Знаем, учим и пътешестваме“ по Приоритет1: Реализиране на форми на взаимодействие между деца и ученици от различен етнически произход за ...

повече
Обявление

Обявление

На основание Решение № 678 от 21 декември 2022 година на Общински съвет и заповед № 25 / 10.01.2023 г. на кмета на общината, Общински съвет - Средец обявява конкурс за избор на управител на „МБАЛ-Средец” ЕООД гр. Средец, както следва: I. Открива процедура за избор на управител и възлагане на ...

повече
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР

Във връзка с изпълнение на проект „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”- Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С06, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова ...

повече
Обявление за изпълнение на дейности по залавяне на бездомни кучета на територията на гр. Средец

Обявление за изпълнение на дейности по залавяне на бездомни кучета на територията на гр. Средец

Във връзка с изпълнение на мерките за овладяване и контрол на

повече
ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ  В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ПО ПРОЕКТ

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ПО ПРОЕКТ

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С06, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на ...

повече
ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП /преглед на кандидатурите по документи/ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ  ПО ПРОЕКТ

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП /преглед на кандидатурите по документи/ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С06, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на ...

повече
Обявление за подбор

Обявление за подбор

Във връзка с изпълнение на проект „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”- Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С06, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова ...

повече
Областният управител обяви частично бедствено положение в област Бургас във ВиК сектора

Областният управител обяви частично бедствено положение в област Бургас във ВиК сектора

На редовно заседание на Асоциацията по ВиК, на която присъстват всички кметове на общини от региона и директорът на ВиК-Бургас, се взе единодушно решение да се предложи на Областния кризисен щаб да бъде обявено частично бедствено положение във ВиК сектора в област Бургас. Причина за това стана представеният ...

повече
Съобщение

Съобщение

Община Средец организира кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в периода 7.11.20212 г. – 18.11.2022 г. Предаването на: Батерии; Стари лекарства; Живачни термометри и лампи; Стари бои и лакове; Мастила и тонер-касети; Препарати от битовата химия и ...

повече
Съобщение

Съобщение

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че на 05.11.2022г. (събота) – Архангелова задушница, в 08:30 ч. фирма ”Диана 98” ЕООД осигурява безплатен превоз на пътуващите по автобусна линия Средец - Гробищен парк.

повече