Обявление

Обявление

Във връзка с изпълнение на дейностите по Споразумение за финансиране GA/BULA/2020/09 на „Пилотен проект за европейска гаранция за детето в България“ (Проект за пилотно прилагане на „Гаранцията за детето“ на ...

повече
Обява

Обява

Община Средец в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А прием на документи от кандидати за потребители /РЕЗЕРВИ/ на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и ...

повече
Обявление

Обявление

Oбщина Бургас в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма ...

повече
Съобщение

Съобщение

ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота” гр. Средец в качеството си на партньор по проект BG05M9OP001-2.018-0006 – С01 „Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и ...

повече
ПОКАНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (СИК) СРЕДЕЦ

ПОКАНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (СИК) СРЕДЕЦ

Изх. № 30-00-47/27.08.2021 ДО РЪКОВОДСТВОТО НА КОАЛИЦИЯ "ГЕРБ-СДС" ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ КОАЛИЦИЯ "БСП за БЪЛГАРИЯ" ПАРТИЯ "ДПС" КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИНА БЪЛГАРИЯ – ...

повече
Съобщение

Съобщение

Списък на класираните кандидати след проведено интервю по проект – BG05M9OP001-6.002-0037 «Патронажна грижа в община Средец» за ...

повече
Съобщение

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа и допуснати до интервю, по проект – BG05M9OP001-6.002-0037 «Патронажна грижа в община Средец» за ...

повече
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

Община Средец в качеството си на бенефициент по проект: BG05M9OP001-6.002-0037 «Патронажна грижа в община Средец», по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. ...

повече
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТ «ПАТРОНАЖНА ГРИЖА»

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТ «ПАТРОНАЖНА ГРИЖА»

Община Средец продължава изпълнението на проект BG05M9OP001-6.002-0037 «Патронажна грижа в община Средец», по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Основна цел на проекта: ...

повече
Съобщение

Съобщение

Уважаеми дами и господа, Общинската преброителна комисия за община Средец, област Бургас съвместно с ТСБ - Югоизток организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република ...

повече