Съобщение

Съобщение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ Кметът на Община Средец подписа Административен договор № BG05SFPR002-2.002-0094, във ...

повече
ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ  "ТОПЪЛ ОБЯД В ГРАД СРЕДЕЦ"

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В ГРАД СРЕДЕЦ"

Във връзка с изпълнение на проект „Топъл обяд в град Средец“, по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски ...

повече
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец съобщава, че на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, общината има следното инвестиционно предложение: „Обновяване на площад „България“ – гр.Средец, общ.Средец.

повече
Обявление

Обявление

Община Средец в качеството си на бенефициент по проект: BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”, процедура

повече
Съобщение

Съобщение

Списък на класираните кандидати след проведено интервю по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец” За длъжност Домашен ...

повече
Съобщение

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа за длъжност Технически сътрудник и допуснати до интервю, по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”

повече
Съобщение

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа за длъжност Медицинска сестра и допуснати до интервю, по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 ...

повече
Съобщение

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа за длъжност Рехабилитатор и допуснати до интервю, по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”

повече
Съобщение

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа за длъжност Домашен помощник и допуснати до интервю, по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”

повече
Съобщение

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа за длъжност Домашен помощник и недопуснати до интервю, по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”

повече