Заповед №438 / 23.05.2023 г.

Заповед №438 / 23.05.2023 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведе публично оповестен търг с тайно ...

повече
Заповед №419 / 22.05.2023 г.

Заповед №419 / 22.05.2023 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решения № 784, 785, 786, 787, 788 и 789 от 26.04.2023 г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М:

повече
Заповед №323 / 24.04.2023 г.

Заповед №323 / 24.04.2023 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №766/29.03.2023 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед № 344 / 24.04.2023 г.

Заповед № 344 / 24.04.2023 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на ...

повече
Заповед № 237 / 23.03.2023 г.

Заповед № 237 / 23.03.2023 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 742 от 28.02.2023 г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М:

повече
Заповед № 238 / 23.03.2023 г.

Заповед № 238 / 23.03.2023 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведе публично оповестен търг с тайно ...

повече
Заповед № 51 / 20.01.2023 г.

Заповед № 51 / 20.01.2023 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решения № 685 и 686 от 21.12.2022г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М:

повече
Заповед № 7 / 04.01.2023 г.

Заповед № 7 / 04.01.2023 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решения № 656, 663 и 665 от 30.11.2022г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М:

повече
Заповед № 8 / 04.01.2023 г.

Заповед № 8 / 04.01.2023 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведе публично оповестен търг с тайно ...

повече
Заповед № 9 / 04.01.2023 г.

Заповед № 9 / 04.01.2023 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведе публично оповестен търг с тайно ...

повече