Заповед №303 / 19.05.2022 г.

Заповед №303 / 19.05.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №503/20.04.2022 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се ...

повече
Заповед №302/19.05.2022 г.

Заповед №302/19.05.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №504/20.04.2022 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед №267 / 03.05.2022 г.

Заповед №267 / 03.05.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №492/30.03.2022 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед №264 / 03.05.2022 г.

Заповед №264 / 03.05.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №490/30.03.2022 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се ...

повече
Заповед №265 / 03.05.2022 г.

Заповед №265 / 03.05.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №489/30.03.2022 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед №266 / 03.05.2022 г.

Заповед №266 / 03.05.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №491/30.03.2022 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед № 259 / 03.05.2022 г.

Заповед № 259 / 03.05.2022 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 487/ 30.03.2022г. на Общински съвет на гр.Средец З А П О В Я Д В А М:

повече
Заповед № 258 / 03.05.2022 г.

Заповед № 258 / 03.05.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решения № 480, 481 и 482 от 30.03.2022г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М:

повече
Заповед № 176/ 01.04.2022 г.

Заповед № 176/ 01.04.2022 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведе публично ...

повече
Заповед    № 153/ 21.03.2022 г.

Заповед № 153/ 21.03.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решения № 461 и 462 от 23.02.2022г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М:

повече