График за получаване на материалите от СИК в предизборния ден - 13.11.2021 г.

График за получаване на материалите от СИК в предизборния ден - 13.11.2021 г.

Г Р А Ф И К за получаване на материалите от СИК в предизборния ден - 13.11.2021 г. от залата на Общински съвет – етаж І в сградата на общинска администрация гр. Средец по направления и часове

повече
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец съобщава, че на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „Пъчков“ ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Оборудване на помещение за временно съхранение, сепариране и шредиране на пластмасови опаковки“ в с.Дебелт 8314, общ. Средец, обл.Бургас, сграда с идентификатор 20273.501.507.1 ...

повече
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

По повод предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., Общинска администрация - Средец и РИК гр.Бургас организират обучение на членовете на Секционните избирателни комисии на 04.11.2021 г. /четвъртък/ от 09:00 ч. в Читалището за избирателни ...

повече
Съобщение

Съобщение

Пробно гласуване ще бъде проведено в Средец и с. Дебелт Машина за електронно гласуване ще бъде разположена на 01.11.2021 г. от 10:30 ч. до 15,30 часа в клуб Победа, на 02.11.2021 г. от 08,30 ч. до 15,30 часа в Пенсионерски клуб гр. Средец и на 03.11.2021 г. в Читалището на с. Дебелт от 08,30 до 15,00 часа , за да бъдат ...

повече
Съобщение

Съобщение

Община Средец изпълнява проект BG05M9OP001-6.002-0037-C01 «Патронажна грижа в община Средец», по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

повече
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Конкурсна процедура 33.20-2021 Договор №БС-33.20-5-001/22.10.2021 г. Проект „Моят свят-личен и глобален“ От 22.10.2021 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. ...

повече
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец съобщава, че на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „М Кабел” ООД има следното инвестиционно предложение: „Третиране на отпадъци от производствената дейност на „М Кабел” ООД“ на територия на „Промет Стиил” ЕАД в поземлен имот №20273.38.288 обл. Бургас, общ. Средец, с. Дебелт п.к. 8141, ...

повече
Съобщение

Съобщение

Във връзка с провеждането на кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, община Средец организира мобилен приемателен пункт. Предаването на: Батерии; Стари лекарства; Живачни термометри и лампи; Стари бои и лакове; Мастила и ...

повече
Съобщение

Съобщение

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“, ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА “ПРИЕМНА ГРИЖА” по Проект „Приеми ме 2015“ - ...

повече
Съобщение

Съобщение

ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА СРЕДЕЦ" Община Средец сключи Анекс № 1 към Договор № BG05FMOP001-5.001-0189 и продължава да предоставя социалната услуга „Топъл обяд” по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Средец“. ...

повече